Betuttelend ten onder in de BV Nederland: de #FNV

De FNV maakt zich zorgen om de veiligheid in de horecasector. De invoering van het leenstelsel heeft een grote toestroom van studentikoze brokkenpiloten tot gevolg met veel bedrijfsongelukken, aldus het FNV.

Really?!!! 

Je zou denken dat in tijden van hoge werkloosheid, van grote bezuinigingen en de intrede van de Participatiewet de FNV zou zwelgen in de oude glorie van de solidariteitsgedachte en zich krachtig in de breedte van het maatschappelijk veld zou laten gelden.

De bloeiende handel in goedkope arbeid bijvoorbeeld, langdurig werklozen die met legitieme dwang (Participatiewet) tot de meest hufterige klotebaantjes worden aangezet door bemiddelingsbureaus met louter commerciële motieven, lijkt mij een goede zaak om in 2015 voor te knokken. Zoveel te doen, neem de afbraak van de zorgsector of de versoepeling van het ontslagrecht, alles in de schaduw van de van een immer voortwoekerende economische crisis en toenemende individualisering. Het momentum breekt aan in 2015, niet enkel voor de FNV maar voor alle vakbonden, om te laten zien dat ze niet lang en breed hun uiterste houdbaarheidsdatum zijn overschreden.

Helaas….

Want dan komt de FNV, natuurlijk intern ook een polderende polder, hiermee het nieuws. Niet dat het leenstelsel leidt tot meer uitval onder studenten of erger minder instroom. Niet dat de dreiging van ”vereliterisering’ van het  hoger onderwijs er toe doet, laat staan dat het gevaar benoemd wordt van sluipende versoepeling van de educatieve standaarden en verdere commercialisering voor het hoger onderwijs. Zelfs de dreiging dat er in de sector nog meer banen verdwijnen voor de kwetsbare groep lager opgeleiden heeft niet de prioriteit.

De FNV maakt zich wel erg druk of er in de horeca geen ongelukken gebeuren met de verwachte aanloop van onervaren studenten. En dan slaat ze de oud-linkse toon der betutteling ook nog eens aan, want dan moeten er meer opleidingen komen. Niets van een onderzoek of het inderdaad zo is dat juist de high IQ’s onder de jongeren worden getroffen worden door bedrijfsongevallen. Ook verder niet ingaan op de mogelijkheden van uitbuiting die enorm toenemen in een sector die daar sowieso al om bekend staat. Gewoon even wat corrects zeggen, de kranten halen, puntje scoren. En dat was het weer.

Te laat, buiten de prioriteiten van dit moment, en buitengewoon onnozel.

De FNV slaat vol-le-dig de plank mis.

We kunnen gerust de vakbonden vaarwel zeggen,  FNV weg er mee, prullenbak, adieu.. net als de PvdA een laveloos anachronisme in de BV Nederland…. of toch niet?

(dank aan Cor V. voor het aanreiken van het artikel)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *