Geef het beeld van Jezus wat Jezus toebehoort

 

Een discussie over het uiterlijk van Jezus naar aanleiding van de cover van het nieuwe glossy ‘Jezus’ stelt mij ongelooflijk gerust. Was hij wel wit? Kan hij niet net zo goed zwart zijn?

Het in vrijheid kunnen discussiëren over de ware uiterlijk van de god-man, is volgens  sommigen een spoor uit het heidendom, i.e. in zoverre het naast elkaar bestaan van meerdere (af)beeldingen wijst op verschillende en meerduidige invullingen van wie of wat Jezus was en wat hij betekent. Met meerdere Jezussen komt het het polytheïstische perspectief naderbij, zeker als de heilige drie-eenheid daarbij als achtergrond wordt gedacht.

Voor mij echter is de mogelijkheid om binnen het christendom om Jezus op eigen wijze te af te beelden en te ervaren, een groot goed. Ik zie daarin een democratische reserve tav van de ultieme waarheid die het eveneens poneert; een gezonde afstand daartegenover. Als je het omkeert namelijk, en er een verbod is voor het afbeelden, dan zijn er maar twee elkaar uitsluitende sociale modi waarmee men zich tot de waarheid kan verhouden :  (1) ofwel er bestaat volledige vrijheid is om te speculeren over de ene waarheid van het woord die niemand helemaal in pacht heeft, ofwel, (2) wat men bij fundamentalistische bewegingen ziet, het tegenovergestelde, iemand heeft de waarheid in pacht. In het laatste geval claimt een religie of persoon dat de positie van waaruit de ene waarheid wordt uitgesproken en moet iedereen zich daarnaar voegen. IS is van dit laatste een mooi voorbeeld, en wellicht is dit juist bij de islam in het algemeen het grote probleem (dat overigens ook het christendom en het jodendom bij tijd en wijle heeft gekenmerkt). Juist in bewegingen met een verbod op afbeeldingen is er per definitie minder vrijheid, en/of maakt het tot een zaak van het woord alleen, en wat vaak leidt tot een aparte klasse van schriftgeleerden . Het nadeel is dat zolang die ene ultieme waarheid geponeerd is, er altijd iemand op kan staan die claimt dat zijn waarheid DE waarheid is, en de ander waarheden dus onwaarheden zijn. De vrijheid is dan altijd in gevaar.

4ee3edf85e52c9baff7ac4557690332a-1423213497

Van mij mag Jezus zwart, geel, rood of wit zijn,  maar wel liever zwart dan wit en arisch, gewoon omdat ik dat grappiger vind. Nog mooier vind ik hem als mens, zonder corona, als een wijsgeer, met baard met een eigen sterke waarheid maar zonder claim op DE waarheid. Pas dan, als ik met mijn beeld van Jezus kan geven wat in mijn beleving Jezus toebehoort, zal ik hem afbeelden.

Op een berg  zal ik hem dan tekenen, lachend en wijs, dat nog wel.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *