Collega’s met Karakter: werktoneel van het Gak

Ik verbaas me ook om de continue ideologische stroom van politieke analysen,tv-potjes en oppervlakkige berichtgeving die de overheid nodig acht om haar werk-adagium in de koppen van de mensen te hameren. Werken betekent vrijheid en gelijkheid voor iedereen, werken betekent moreel verantwoordelijk zijn. Maar hoe ver drijf je dit principe door? Zijn er nog grenzen aan deze alles nivellerende propagendadrift voor de werkzaamheid? De […]

Continue reading →