Pas op de Plaats

Dit is de tweede open brief die ik in het kader van mijn ervaringen als bijstandsgerechtigde richt tot ambtenaren en professionals die ik op mijn weg naar werk ontmoet. Met de onderstaande brief is de verantwoordelijke van Pasmatch aangeschreven. Het behelst i.a. een weergave van het gesprek dat hij en ik hadden naar aanleiding van mijn […]

Continue reading →